torsdag 6 april 2017

De är tillbaka

Vilka då, undrar ni så klart!
Jo svanarna förstås!

Man brukar kunna höra dessa långt mot allhelgona här i Karesuando, då brukar man höra dom bakom Grapes hotell. Straxt innan de ger sig iväg på resan mot söder. Mot varmare trakter och öppet vatten.

Jag blir alltid så fascinerad av dessa härliga djur!

onsdag 5 april 2017

Bevara gamla Ord och Uttryck

Jag är med i en Facebookgrupp som heter just detta!

Och det är mycket man kan lära sig just där om just gamla ord och uttryck men som ännu lever i våra svenska språk. Jag skriver vår just för att gruppen består av svensktalande personer från båda sidor av Bottenhavet. Vilket gör att i stort sett hela språkområdet är reprensenterad.

Och det är en ganska rolig grupp där vi kan skämta en del med varandra, och det är väl därför den är så spännande ibland. Själv har jag bidraget med en hel del ord. Bl.a. Gigg och Schäs.

Men också andra ord som Koppartrans och där har jag behagat att skämta genom att skriva att jag kommer att åka och tankar. För att sen ta en luffare vid korvmojen!

Allt för den här gången, nu skall jag gå och äta innan jag skall leda ett årsmöte för Karesuandos syförening.

tisdag 4 april 2017

Det börjar bli vår än en gång!

I dag är det den 4 april!

Och vad är det med detta då frågar sig vän av ordning?

Jo för 18 år sedan kom jag till Karesuando i sällskap med två underbara små djur, två katter där den ena hade namnet Apollo och den andra namnet Cecilia. Vi hade åkt tåg hela natten från Eskilstuna över Stockholm och vi kom fram till Kiruna omkring 10.00.

Där Gunnar Larsson från Karesuando Församling mötte upp med bil och skjutsade mig till Karesuando Prästgård och där tillträdde jag då tjänsten som kyrkoherde.

 En tjänst som jag innehade till då jag gick i pension 2015. Men då var titeln Komminister och Församlingsherde efter som det ser ut den misslyckade reformen för att göra storpastorat.

Men här uppe har man kunnat reglera detta  vansinne just genom reglementet. På andra ställen verkar detta inte ha gått.

Nu fastnade jag på årsdagen av mitt tillträde som präst i Karesuando men för att återgå till våren, så verkar det som om gumman Tö har har kommit hit upp. Eller blidan som man säger här.

Jag är ju mer van att man säger dagsmejan.

Och då den kommer så brukar det gå fort,jättefort, jag brukar undra vart tar all snö vägen?

Men det vet man ju för det börjar nästan alltid skvalta i åar, jokkar och bäckar, då smältvattnet börjar rinna undan ner mot Bottenviken och Bottenhavet. Det vill säga ut i Östersjön. The Baltic Sea som det heter på sjökortet.


tisdag 21 mars 2017

Vårtröttheten!

Kanske är det den så kallade vårtröttheten men det kan också vara något annat, den trär trötthet som drabbat mig den sista tiden. Jag är trött när jag vaknar och trött på dagen. Och inte så konstigt trött då jag lägger mig.

Men kanske är det bara vårtröttheten för när jag tänker efter, så brukar det vara så här varje år under Mars månad här uppe i norr. Längre söderut var det i februari. Och då dagsmejan startade, då brukade denna trötthet gå över. Och nu har ju vårdagjämningen inträffat så nu får vi nog se fram mot de ljusare tider som jag skrev om för en tid sedan.

I morgon så får jag ta ut ett paket med ett Psaltarium, alltså en Tidebönsbok och en engelskspråkig Bibel+ en liten bok om tidiga Martyrer. Det skall bli en intressant läsning.Men också en nystart på att deltaga i tidebönerna.

Jag har ju en engelskspråkig Bibel förut men den återfinns i Nattavaara och den i kyrkan som jag tänkte läsa för turisterna den är King James version från 1600-talet och språket är därefter. Natta- vaarabibeln är i och för sig också King James version men den är reviderad. The revised standard version. Så språket där är förståerligt också för mig och då förhoppningsvis också för andra.

Nej, nu är det dags att fimpa luman godnatt, allihopa. Och Gud Välsigne eder!

torsdag 9 mars 2017

Snart är det dagsmeja eller blida

Ord kan ju vara så mycket, läste just om en tjej som var tvungen att byta sitt förnamn i England eftersom hennes namn betydde något snuskigt på engelska. Men också i vårt avlånga land finns det olika betydelser på en del företeelser. Som att tunnpannkaka kallas plättar i delar av vårt land.

Ja, också i det svenskspråkiga  Finland.

Men ordet dagsmeja tycks också bara användas längre söderut i landet för i norr säger man blidan. När blidan kommer har jag hört en del säga

Ja det var allt för denna gången.

onsdag 1 mars 2017

Ännu en gång om jurysystemet!

Jag skrev förra gången och det med  om jurysystemet!

I Sverige har vi bara det systemet när det gäller tryckfrihetsmål och då borde det vara extra angeläget att uttagningen till denna jury går rätt till. För att det skall återspegla dels lagen dels det allmänna rättsmedvetandet.

Nu gör det inte det!

Dels kan man fundera över att en friande dom inte kan överklagas men det är en annan fråga som borde ha sin egen bloggspost.


För  när det gäller tryckfrihetsmål så är det olämpligt att riksdagsmän eller en f.d riksdagsmän sitter där. Dessa skall eller har varit med och stiftat lagar och just därför skall de inte vara med och tolka lagar.

Däremot är det inget som hindrar dessa för att föra klienters talan vid sådana mål, men de skall inte agera domare. Inte ens i en jury.

Det är en viktig och fundamental princip i en rättsstat.

Det vill säga att den lagstiftande och dömande makten hålls åtskilda.

Detta verkar inte ha varit fallet under den sista tryckfrihetsrättegången, den mot Tomas Mattsson på Expressen. Där var det till och med så att en del av dessa jurymedlemmar var forna riksdagsmän.

Detta var olämpligt.

Domslutet hade kanske blivit detsamma men nu blev det så att domslutet kan kritiseras just för att den lagstiftande och dömande makten inte förblev åtskilda.


Och det var väl onödigt!

onsdag 15 februari 2017

Jurysystemet

Under förra veckan så skrevs det en del men egentligen ganska litet om ett tryckfrihetsmål mot expressen. Utan att lägga för mycket aspekt på sakfrågan blev jag dock helt frågande inför sättet att i vårt land utse en Jury.

Tryckfrihetsmål är ju också den enda   gången en Jury utses i vårt rättssystem!

Jag trodde att ledamöterna i Juryn skulle utses genom lottning i den domsaga eller det län i vilket domstolen är belägen. Men så tycks inte vara fallet. Utan Juryn utses på annat sätt.

Fråga mig inte hur.

Nåja, jag trodde att ledamöterna utsågs genom lottning och att man sen skulle pröva om de var jäviga för den ena eller andra sidan. Som i de anglosaxiska länderna. Norge har väl också ett liknande system.

Jag har svårt att sätta ord på detta men det svenska systemet verkar inte borga för en rättvis prövning i rätten. Utan här förlorar återigen Katharina Blom sin heder. Om man nu alludelar på Henrich Bölls roman med samma namn.